Deze privacyverklaring betreft een officiële verklaring van IQ Wellness. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Wij gaan uiteraard ten alle tijden vertrouwelijk om met (persoonlijke) gegevens van onze (potentiële) cliënten en delen deze gegevens nooit met derden.

Artikel 1: Identiteit

IQ Wellness is een gezondheidscentrum voor chiropractie en massagetherapie. IQ Wellness heeft 3 locaties:
 

IQ Wellness Center Venray
Langstraat 106
5801 AG Venray
0478 568833

Chiropractie in Aarle-Rixtel
Cortenbachstraat 130
5707 TJ Aarle-Rixtel
0492 477 911

Chiropractie in Maasbree
Hagelkruisweg 2​
5993 SC Maasbree
077 466 2482

Verdere gegevens
Algemeen email:             info@iqwellness.nl
Website:                          www.iqwellness.nl, www.rugkliniek.nl
KvK nummer:                  14132297

Artikel 2: Gegevens doelen

IQ Wellness verzamelt verschillende gegevens van (potentiële) klanten en andere contacten. Dit doen wij voor verschillende doeleinden, hieronder volgt een overzicht van deze doeleinden met daarachter tussen [haakjes] welke gegevens wij hiervoor verzamelen.

 • Wij versturen nota’s aan onze cliënten. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres, zorgverzekering]
 • Wij verwerken betalingen. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres, bankgegevens]
 • Wij ontwikkelen (en voeren uit) marketingactiviteiten die soms persoonsgericht kunnen zijn. [bedrijfsnaam, naam,
 • Wij vragen medische gegevens op in overleg met de cliënt zelf, nooit via een andere (huis-)arts, dit is nodig voor behandelingen en voor brieven op aanvraag naar artsen en specialisten. [medische gegevens]
 • Ontwikkelingen rondom IQ Wellness en de branche middels digitale mailing. [naam, emailadres] 
 • Wij hebben een verplichting vanuit de beroepsvereniging om bepaalde gegevens te bewaren. [BSN]

Artikel 3: Ontvanger(s) persoonsgegevens

 • De directie en medewerkers van IQ Wellness in Venray, Aarle-Rixtel en Maasbree
 • Tekst- & Communicatiebureau Brandy. voor marketing- en communicatiewerkzaamheden
 • Mailchimp als gegevensverwerker voor digitale mailing

Artikel 4: Periode van opslag persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel worden gegevens voor bepaalde tijd opgeslagen binnen IQ Wellness. Zie hieronder een overzicht van doelen met bijbehorende perioden van opslag dan wel criteria voor periode van opslag.

 • Ontwikkelingen rondom IQ Wellness en de branche middels digitale mailing.

Vanaf 25 mei 2018 zal iedere ontvanger vooraf toestemming gevraagd worden voor het ontvangen van digitale mailing. De ontvanger wordt bij iedere mailing de mogelijkheid geboden de toestemming hiervoor in te trekken (door uitschrijving). Het criterium voor de periode van opslag persoonsgegevens met dit doel is ‘zolang de ontvanger ingeschreven staat voor ontvangst digitale mailing’.

 • Versturen nota’s.

Vanaf het eerste contact (moment van planning eerste consult) worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.

 • Verwerken betalingen.

Na het voldoen van een ontvangen zakelijke factuur, automatische incasso of anderzijds zakelijke betaling worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.

 • Ontwikkeling en uitvoeren marketingactiviteiten.

Gegevens ten behoeve van marketingactiviteiten worden maximaal 7 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.

 • Medische gegevens voor behandelingen en voor brieven op aanvraag naar artsen en specialisten.

  Vanaf het eerste contact (moment van planning eerste consult) worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.
   
 • Wij hebben een verplichting vanuit de beroepsvereniging om bepaalde gegevens te bewaren.

  Vanaf het eerste contact (moment van planning eerste consult) worden de gegevens maximaal 15 jaar na het laatste gebruik ervan opgeslagen.

Artikel 5: Informatieplicht

 • Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht op inzage in, rectificatie van of wissen van deze gegevens.
 • Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht bezwaar te maken tegen onze opslag en/of verwerking van deze gegevens.

Artikel 6: Recht op overdracht 

Op verzoek van de gegevensverstrekker (de persoon waar IQ Wellness de gegevens van registreert) moet IQ Wellness op een heldere manier de opgeslagen gegevens kunnen overdragen. Dit om het voor de gegevensverstrekker makkelijk te maken zijn gegevens door te geven aan een nieuwe partij. IQ Wellness draagt nooit direct gegevens over aan een derde partij.

Artikel 7: Recht op intrekken toestemming

Personen waar wij gegevens van opslaan hebben het recht om hun toestemming in te trekken. De gegevens die wij tot dan toe hebben verwerkt mogen wij volgens hierboven genoemde richtlijnen bewaren. Nieuwe gegevens die wij ontvangen vanaf de datum dat de persoon de toestemming intrekt mogen wij niet verwerken of opslaan.

Artikel 8: Autoriteit Persoonsgegevens

Indien iemand het niet eens is met de manier waarop wij omgaan met zijn of haar persoonsgegevens heeft hij/zij het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via deze link is te lezen hoe een klacht ingediend kan worden.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens kan een voorwaarde zijn

Indien u wenst dat IQ Wellness geen enkele gegevens van u verwerkt of opslaat is het niet mogelijk u als cliënt aan te nemen voor behandeling binnen een van de drie locaties van IQ Wellness. De gegevens die IQ Wellness ten minste nodig heeft om u goed en veilig van dienst te zijn, zijn als volgt:

 • Wij versturen nota’s aan onze cliënten. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, geboortedatum verzekering]
 • Wij verwerken betalingen. [bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, emailadres, bankgegevens]
 • Wij vragen medische gegevens op in overleg met de cliënt zelf, nooit via een andere (huis-)arts, dit is nodig voor behandelingen en voor brieven op aanvraag naar artsen en specialisten. [medische gegevens]
 • Wij hebben een verplichting vanuit de beroepsvereniging om bepaalde gegevens te bewaren. [BSN]

Artikel 10: Consequenties bij geen verleende toestemming

Consequenties bij het niet verlenen van toestemming aan IQ Wellness voor het verwerken en/of opslaan van persoonsgegevens kunnen als volgt zijn:

 • IQ Wellness kan de (potentiële) cliënt geen (veilige) behandeling bieden. De therapeuten en chiropractoren van IQ Wellness zullen de cliënt niet behandelen.
 • Facturen/zakelijke betalingen kunnen mogelijk niet voldaan worden.

Artikel 11: Geautomatiseerde besluitvorming
IQ Wellness doet geen (automatische) kredietchecks en er worden geen profielen gemaakt van door IQ Wellness verzamelde, verwerkte of opgeslagen gegevens.
 

Tot slot

Bij IQ Wellness nemen we de bescherming van persoonlijke gegevens van cliënten uiterst serieus. Wij nemen continu de benodigde maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en misbruik ervan tegen te gaan. Neem s.v.p. contact met ons op als er redenen zijn om te twijfelen aan (de effectiviteit) van deze beveiliging. Bij voorbaat dank.