Chiropractie in de wetenschap

Chiropractie wordt regelmatig onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek om de effecten van de behandelingen te testen en bewijzen. Veel van deze onderzoeken vinden plaats in de VS, vandaar dat de links ook veelal leiden naar Engelstalige websites. Wel hebben wij de links voorzien van een Nederlandstalige samenvatting.

14 facts you did not know about chiropractic
NL: 14 feiten die je niet wist over chiropractie
De facebookpagina 'The Reality Check' ,over wetenschappelijke feiten over chiropractie, deelde dit deze 'facts' van Haavik Research. 
Feit 1: Chiropractie, als beroep, bestaat zo'n 120 jaar, maar de principes waarop chiropractie gebaseerd is zijn niet nieuw. De Grieken in de oudheid en andere vroege beschavingen gebruikten ruggegraat manipulatie als een vorm van gezondheidszorg. Hippocrates, de grondlegger van de westerse geneeskunde, zei dat "de fysieke structuur de basis van geneeskunde" is. Hij benadrukte gedetailleerd hoe belangrijk de wervelkolom is bij een goede gezondheid. 
Lees meer

Chiropractic spinal manipulation alters TMS induced I-wave excitability and shortens the cortical silent period
NL: Chiropractische wervelkolom manipulatie verandert, door TMS op gang gebrachte, prikkelbaarheid en verkort onderbrekingen van natuurlijke samenspanningen van spieren.
Dit Engelstalige rapport betreft een onderzoek van onder andere het 'Centre for Chiropractic Research' in Nieuw Zeeland. Het doel van de studie was om te kijken wat de invloed van het manipuleren van de wervelkolom (door chiropractische behandeling) is op de werking en samenspanningen van de spieren. De resultaten leveren bewijs dat manipulatie van de wervelkokom de door TMS op gang gebrachte onderbrekingen van natuurlijke spierspanningen verkort. Deze bevindingen geven aan dat chiropractie mogelijk bijdraagt aan het versterken van spieren. Mensen die een beroerte hebben gehad kunnen hierbij gebaat zijn. 
Lees meer


Chiropractic Goes Head-to-Head Against NSAIDs and Acupuncture
NL: Chiropractie gaat nek aan nek met medicijnen en acupuntuur
Dit Engelstalige artikel betreft een recensie van 3 artikelen gebaseerd op 3 onderzoeken uit 1999, 2003 en 2005 welke populaire vormen van behandeling van chronische ruggengraatpijn hebben vergeleken. Onder andere acupunctuur, steroïde-vrije medicijnen en ruggegraat manipulatie (chiropractie) komen hierbij aan bod. De schrijver van de drie onderzoeksrapporten verklaart dat dit de eerste studie betreft waarbij de lange termijn resultaten onderzocht worden. Grootste uitkomst was dat alléén ruggegraat manipulatie (chiropractie) een gewenst effect op korte en lange termijn had.
Lees meer

The Trials of Evidence: Interpreting Research and the Case for Chiropractic
NL: De bewijsonderzoeken: Interpreteren van onderzoek  en ‘de chiropractie case’
Wetenschappelijk bewijs ondersteunt de clinische ervaring dat ruggegraat manipulatie specifiek en chiropractische zorg in het algemeen voor de meeste patiënten met klachten als acute en chronische rug-, nek- en hoofdpijn daadwerkelijk helpt. Een paar punten waar chiropractische zorg in ieder geval aan voldoet zijn: 1) Het is minstens zo effectief als iedere andere alternatieve aanpak, maar beter dan de meesten waarmee het vergeleken is. 2) Het is veiliger. 3) Meer kostenefficient. 4) Genereert veel hogere patiënten tevredenheids percentages. 5) In een groot aantal landen is het een bereikbaardere methode dan andere opties.
Lees meer

Effectiveness of Manual Therapies: The UK Evidence Report 
NL: Effectiviteit van Manuele Therapie: Het Bewijs Rapport Verenigd Koninkrijk
Het doel van dit rapport is het voorzien van een samenvatting van wetenschappelijk bewijs betreffende de effectiviteit van manuele therapie voor het behandelen van een variëteit aan spier- niet spiergeraleteerde aandoeningen. Één van de conclusies is dat ruggegraat manipulatie/mobilisatie bij volwassenen effectief is bij: acute, subacute en chronische lagere rugpijn; migraine en duizeligheid. 
Lees meer